Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
Azərbaycan Respublikasının ən yüksək fərqlənmə dərəcəsi olan "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı 25 mart 1992-ci il tarixli, 331-XII nömrəli Qanun ilə təsdiq edilib. Bu ad Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və tərəqqisi naminə xalq qarşısında müstəsna xidmətlərə və rəşadətə görə verilir.
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülən qəhrəmanlarımız
Şükür Həmidov: Torpağa deyil, qəlblərə gömülən Milli Qəhrəman
Polad Həşimov: Əfsanəyə dönən general
Mübariz İbrahimov: Torpağı Vətənləşdirən Milli Qəhrəman
Samid İmanov: Yaralı giziri xilas etmək üçün özünü qurban verən Milli Qəhrəman
İlqar Mirzəyev: Azərbaycanın igidlik simvolu
Murad Mirzəyev: Talış kəndi ətrafında yüzlərlə ermənini məhv edən qəhrəman