QƏHRƏMANLARIMIZ
Qəhrəmanlıq - bir seçimdir: Sən ya adi insan kimi yaşamaqda davam edə, ya da əbədiyyətin ən uca məqamına qovuşa bilərsən. Onlar ikincini seçdilər.